Základní kurz pro manažery


Obsah kurzu

  • time managment pro manažerské pozice, plánování priorit u sebe i podřízených, efektivní využití času směřující k prokazatelným výsledkům, eliminace většiny „časožroutů“, strategie a operativa
  • efektivní komunikace a vyjednávání, dosahování dohod, zadávání úkolů, delegování, strategie vítěz/vítěz, trvání na dohodách, poskytování zpětné vazby, trénink v modelových situacích
  • prezentační dovednosti pro manažerské pozice, efektivní nástroje pro získání pozornosti, cíle prezentace, vnitrofiremní prezentace (porady), trénink v modelových situacích

Jak kurz probíhá?

  • Po skončení programu účastníci rozumí základním principům moderního přístupu k řízení a sebeřízení, osobnímu rozvoji a ve standardních situacích bezpečně ovládají odpovídající manažerské postupy.
  • Tematická provázanost jednotlivých částí kurzu zajistí ucelený pohled na vlastní praxi v oblasti základních manažerských dovedností, jednotlivá témata se vzájemně doplňují a prohlubují.
  • Kurzy je možné rozšířit o individuální manažerské konzultace či minutový marketing či další témata.

Lektor kurzu: Bc. Roman Pešek

Optimální časový rozsah: 5 dnů (35 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


    Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


    Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: