Jak psát tiskovou zprávu


Obsah kurzu

  • fungování médií a novinářů v ČR
  • tisková zpráva, tisková konference, breefing
  • jak napsat dobrou tiskovou zprávu, struktura tiskové zprávy – formální a obsahové zpracování
  • komunikační strategie s přihlédnutím k typologii médií
  • možnosti publikování informací v tištěných médiích a příprava podkladů pro komunikaci s novináři
  • základy komunikace s novináři, odstranění nejčastějších chyb a problémů, příprava podkladů

Jak kurz probíhá?

  • Účastníci kurzu se zorientují v oblasti vlastnictví médií a novinářské práce. Naučí se napsat tiskovou zprávu tak, aby byla pro novináře zajímavá a měla šanci na zveřejnění.
  • Součástí kurzu je vytipování konkrétních médií vhodných pro komunikaci ve Vašem regionu.
  • Účastníci kurzu pošlou předem texty, které běžně používají ve své praxi. Součástí workshopu je jejich rozbor, stanovení obecných pravidel pro psaní tiskových zpráv, ukázky úspěšných tiskových zpráv.

Lektor kurzu: Bc. Jakub Sochor

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: