Mediální trénink


Obsah kurzu

  • porozumět, jaký je rozdíl v prezentování před klienty a v médiích
  • seznámit se s tím, co vše musí mediální informace obsahovat a čemu se naopak vyhnout
  • procvičit si vystupování pro různé typy médií a příprava na interview
  • triky moderátorů a reportérů, základy vedení rozhovoru pro tisk, rozhlas i TV
  • základy krizové komunikace

Jak kurz probíhá

  • Součástí kurzu jsou rozhovory na mikrofon i kameru a jejich zhodnocení. Jsou procvičovány modelové situace, které vyplývají z reálných situací účastníků. Všechna praktická cvičení jsou nahrávána a následně konzultována.
  • Účastníci kurzu získají dovednosti jak komunikovat v případě potíží.
  • Součástí kurzu jsou ukázky krizové komunikace na konkrétních případech z praxe.
  • Výstupem konzultace je definování silných stránek a oblastí pro zlepšení.

Lektor kurzu: Bc. Jakub Sochor

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: