Efektivní komunikace


Obsah kurzu

  • naučit se, jak účinně trvat na dohodách
  • ujasnit si, které vlastnosti jsou důležité pro komunikaci a kultivaci vztahů
  • rozvinout své možnosti efektivních „zásahů” v obtížnějších komunikačních situacích
  • získání schopnosti dospět k oboustranně výhodné dohodě

Jak kurz probíhá?

  • Kurz kombinuje sebepoznání, principy strategie vítěz/vítěz a různé techniky a dovednosti užitečné v rozmanitých komunikačních situacích.
  • Součástí kurzu je komunikační trénink. Účastníci mají možnost okamžitě si v modelových situacích vyzkoušet nabyté poznatky a získat rozvojovou zpětnou vazbu pro každodenní praxi. Volí si témata pro uzavírání dohod dle potřeby vlastní praxe, mají možnost zkoušet různé vyjednávací postupy a okamžitě tak vyhodnocovat jejich výhody a rizika.

Lektor kurzu: Bc. Roman Pešek

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


    Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


    Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: