Kurzy a semináře


Pořádáme kurzy a semináře zaměřené na efektivní komunikaci, zlepšení prezentačních a obchodních dovedností, time management, marketing v praxi a způsoby práce s médii.


Co naše kurzy, semináře a individuální konzultace přinášejí?

  • Vzdělávání manažerů a řadových zaměstnanců ve výše uvedených dovednostech přináší nejen dlouhodobý, ale i okamžitý výsledek.
  • Zvyšují efektivitu a loajalitu, snižují fluktuaci. To se v dnešní době nedostatku kvalifikovaných pracovních sil hodí.
  • Díky skupinové dynamice přispívají kurzy k rozvoji kolegiálních vztahů na pracovišti.
    Podporují rozvoj firemní kultury a vnitřních procesů firem.
  • Rozvíjejí osobnost.

Jaké kurzy a semináře pro vás můžeme připravit?


Zde se můžete přihlásit na náš kurz: