Time management a prokrastinace


Obsah kurzu

  • lidská přirozenost a její rozpory s nároky dnešní doby
  • metodika zavádění užitečných návyků a možnost měnit návyky neužitečné
  • stanovení osobních a pracovních priorit
  • v rámci běžné operativy rozlišovat mezi jednotlivými úkoly a zaměřovat se na ty, které budou mít prokazatelný přínos k vysoké efektivitě práce
  • tyto úkoly zpracovávat způsobem, který je nejen užitečný, ale také příjemný a má strategický přesah
  • efektivní organizace dne, umožňující prokazatelně směřovat k výsledkům

Jak kurz probíhá?

  • Po skončení programu účastníci rozumí základním principům moderního přístupu k řízení času, sebeřízení a osobnímu rozvoji a ve standardních situacích bezpečně ovládají odpovídající postupy ve své praxi.
  • Účastníci se naučí eliminovat většinu svých dosavadních „časožroutů“, vytvoří si základní verzi svých priorit a užitečných návyků.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí č. A2018/0235-SP/PC/VP


Lektor kurzu: Bc. Roman Pešek

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: