Minutový marketing


Individuální konzultace – minutový marketing

  • v rámci konzultace proběhne rychlá marketingová analýza vašeho podnikání, určení cílové skupiny vašich zákazníků a identifikace hlavních výhod vaší služby / produktu
  • získáte doporučení v oblastech komunikace směrem k veřejnosti / firemním zákazníkům a vhodnému použití médií
  • minutový marketing je efektivní nástroj pro případy, kdy není k dispozici rozpočet a dostatek času na získání dat pro detailní výzkum trhu a pozici vaši značky
  • jde o nástroj, který dokáže nahlédnout firemní marketing zvenčí a nabídnout nový, nezatížený pohled

Jak marketingové poradenství probíhá?

  • Konzultace trvá obvykle tři hodiny, během nichž proběhne revize marketingové komunikace, identifikace příležitostí a doporučení vhodných nástrojů pro rozvoj značky nebo produktu.
  • Při konzultaci jsou respektovány momentální potřeby zákazníka a důvěrnost sdělených informací.

Lektor kurzu: Petr Sameš


Zde se můžete přihlásit na minutový marketing:


    Mohly by pro vás být užitečné i naše další individuální konzultace: