Fundraising


Obsah kurzu:

 • východiska fundraisingu, etický rozměr
 • profil fundraisera, dovednosti, osobnost
 • stanovení cílů komunikace a obsahu a jednotlivých kroků nutných pro úspěšné jednání
 • komunikační strategie zaměřená na vztahy s donátory a na výsledek v podobě získání daru
 • získat schopnost efektivních „zásahů” v obtížnějších situacích
 • získání a udržení dárců včetně jejich motivace

Jak kurz probíhá?

 • Kurz je vysoce interaktivní. Účastníci kurzu získají různé komunikační techniky a vyjednávací postupy.
 • Součástí kurzu je komunikační trénink. Účastníci mají možnost si v modelových situacích vyzkoušet získané poznatky v praxi a okamžitě tak vyhodnocovat jejich výhody a rizika. Témata si volí dle vlastní potřeby.

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí č. A2017/0709-SP/PC/VP


Lektor kurzu: Bc. Roman Pešek

Optimální časový rozsah: 2 dny (7 + 7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


  Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


  Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: