Individuální konzultace


Individuální konzultace je efektivním nástrojem pro manažery a klíčové zaměstnance firmy, kteří se chtějí zdokonalit v uvedených tématech.

Setkání probíhá podle potřeby, zpravidla v rozsahu 2 hodiny 1x za 14 dnů. Při konzultaci je respektováno tempo zákazníka, jeho momentální potřeby a důvěrnost sdělených informací.

 


Nabídka individuálních konzultací probíhá v těchto tématech: