Kontakt


Bc. Roman Pešek


bc.pesek.roman@gmail.com


775 011 474

 

Metodik nestátních neziskových organizací Pardubického kraje, fundraiser, personalista, konzultant a poradce, moderátor konferencí, vedoucí linky důvěry, operátor call centra, lektor a garant kurzů měkkých dovedností: Time management, Komunikační dovednosti, Týmová práce, Prezentační dovednosti, Manažerské dovednosti, Fundraising, Příprava na Burzu filantropie, Trénink trenérů, Individuální poradenství v manažerských a obchodních dovednostech.

Absolvované kurzy
Výcvik v koučování, Výcvikový program manažerských dovedností, Výcvikový program selfmanažerských dovedností, Time management IV. generace, Komunikační dovednosti, Moderní profesionál, Práce se stresem a duševní výkonnost, Týmová práce a spolupráce, Psychosociální výcvik, Telefonická krizová intervence, Krizová intervence, Internetové poradenství, Telefonická komunikace; mnohaleté individuální manažerské a kazuistické supervize.

Má rád punk. Fotografuje. Kromě běhu a jízdy na kole. Tam ale také fotografuje.

 


 

Petr Sameš


sames.petr@gmail.com


602 101 251

 

Marketingový ředitel v oblasti komerčních rozhlasových stanic, projektový manažer, dramaturg, koordinátor a producent akcí. Mediální konzultant a garant firemních prezentací, copywriter, správce webových prezentací, poradce v oblasti reklamy, médií a marketingu. Lektor prezentačních a obchodních dovedností.

Absolvované kurzy
Školení prezentačních dovedností, školení obchodních dovedností, kurzy efektivní komunikace, manažerské dovednosti, kurzy online marketingu, účast na marketingových a mediálních konferencích.
Působí v médiích od roku 1997, obchodním a prezentačním dovednostem se věnuje od roku 2004.

Věnuje se muzice, hlavně jazzu a blues. Neustále.

 


 

Bc. Jakub Sochor


jakub.sochor@efektivnikurzy.cz

 

Zpravodaj tiskové agentury, novinář. V regionálních mediích působí přes 20 let, za tu dobu napsal několik desítek tisíc zpráv. Působil v Českém rozhlase, pracoval jako komentátor Východočeského večerníku, byl dopisovatelem Mladé fronty Dnes pro Královéhradecký kraj. Nyní pracuje jako regionální zpravodaj tiskové agentury ČTK. Je členem Rady pro spolupráci s praxí Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Absolvované kurzy
Kurz rozhlasového zpravodajství v Centru nezávislé žurnalistiky, Kurz investigativní žurnalistiky, Kurz zpravodajství o EU pořádaný The Danish School od Journalism.

Více než deset let vyřezává dřevěné betlémy, které i vystavuje. Když betlémy nevyřezává, alespoň přemýšlí o dalších.

 


 

Marcela Adámková


marcela.adamkova@efektivnikurzy.cz

 

Lektorka kurzu Finanční řízení. Poskytuje individuální konzultace zaměření na finanční řízení a ekonomiku. V oblasti finančního řízení, ekonomiky, managementu, krizového řízení a poradenství působí více než 13 let. Pracuje jako finanční a projektová manažerka. V minulosti pracovala jako lektorka strategického plánování organizací, lektorka projektového a finančního řízení, vychovatelka a učitelka, sociální pracovnice, vedoucí chráněné dílny a pracovnice linky důvěry. Metodicky vedla management organizací, byla a je členkou správních a kontrolních orgánů.

Absolvované kurzy
Kurz efektivního řízení NNO, Hodnocení efektivity, Řízení projektového cyklu, Rekvalifikační kurz účetnictví a mzdy, Personální management v sociálních službách, Krizová intervence, Telefonická krizová intervence, Pokračovací kurz telefonické krizové intervence, Internetové poradenství, Psychiatrické minimum, Focusing, Vedení poradenského rozhovoru, Prezentační dovednosti.

Ráda fotí. Když má štěstí a její dva bíglové se na chvíli zastaví, vyfotí si i je.


 

Ing. Aleš Nunvář


ales.nunvar@efektivnikurzy.cz

 

Lektor kurzu Projektové řízení. Poskytuje odborné poradenství a supervize v oblasti zavádění Projektového řízení v soukromých, státních i neziskových organizacích. Řízení a realizaci projektů se věnuje od roku 2011. Pracuje jako projektový manažer zahraničních dodávkových projektů v oblasti sledování a řízení leteckého provozu. Vzděláním strojní inženýr v minulosti pracoval jako vývojový konstruktér a projektant, jak ve strojním, tak i elektrotechnickém a stavebním průmyslu, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Vede neziskovou organizaci provozující centrum pohybových aktivit.

Absolvované kurzy
Mezinárodní certifikát Projektového Managementu IPMA Level D (International Project Management Association – licence 1597D13), Kurzy plánování a řízení projektů, MS Project, Holcim Management Academy (moduly Leadership, Strategy, Finance), BOZP kurzy pro vedoucí pracovníky v průmyslu (CIEH Level 2/3, CITB Construction site safety), Time management a zvládání stresu, Prezentační dovednosti, Komunikační dovednosti.

Má rád basket. Má rád hory. Nemá rád stres. Proto rád cvičí jógu a medituje.Připojit se k nám můžete také na našem facebooku

 


Chcete se zúčastnit našich kurzů nebo individuálních konzultací?