Finanční řízení


Obsah kurzu

  • okruhy finančního řízení
  • zákonné a smluvní požadavky
  • přirozené nároky na řízení firmy a vliv strategického plánování
  • kdo se podílí na finančním řízení, jaké jsou jeho klíčové kompetence
  • statutární zástupce, účetní, operátoři
  • způsoby řízení experta na finance
  • proč je důležité mít finanční předpis a k čemu slouží
  • jak úspěšně zvládnout finanční kontrolu

Jak kurz probíhá?

  • Po úvodní teoretické části probíhá diskuse nad finančními předpisy konkrétních organizací.
  • Diskuse je strukturovaná do jednotlivých oblastí finančního řízení (zodpovědnosti a kontrola, rozpočtování, oběh a náležitosti dokladů, majetek, speciality – např. rozdělení nepřímých / režijních nákladů, tvorba rezerv).

Lektor kurzu: Marcela Adámková

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: