Marketing v praxi: jak budovat svoji značku


Obsah kurzu

  • marketingové nástroje a jejich aplikace v praxi
  • analýza a definice produktu
  • stanovení mediamixu a jeho používání
  • internetový marketing
  • formáty sdělení / newsletter / e-mail
  • marketingová komunikace směrem k veřejnosti / firemním zákazníkům
  • příležitosti pro vlastní propagaci

Jak kurz probíhá?

  • Účastníci se seznámí se zásadami marketingové komunikace s důrazem na vlastní praxi.
  • Součástí kurzu je studie konkrétní problematiky z okruhu témat účastníků včetně návrhu řešení.
  • Po absolvování kurzu budou účastníci schopni základní orientace při tvorbě marketingové strategie.

Lektor kurzu: Petr Sameš

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: