Mediální trénink


Individuální konzultace – mediální trénink

  • získáte doporučení jak napsat tiskovou zprávu, jak napsat titulek, jak vést rozhovor pro tisk, rozhlas i TV
  • součástí konzultace je stanovení obecných pravidel pro psaní tiskových zpráv
  • získáte základy krizové komunikace

Jak mediální trénink probíhá?

  • Konzultace trvá obvykle tři hodiny, během nichž proběhne analýza Vaší mediální komunikace, tiskových zpráv, rozhovorů apod., identifikace příležitostí
  • Součástí konzultace mohou být krátké rozhovory na mikrofon i kameru a jejich zhodnocení.
  • Při konzultaci jsou respektovány momentální potřeby zákazníka a důvěrnost sdělených informací.

Lektor kurzu: Bc. Jakub Sochor


Zde se můžete přihlásit na naši individuální konzultaci:


    Nebo pro vás mohou být vhodné naše další individuální konzultace: