Osobnostní a manažerský rozvoj


Individuální konzultace / osobnostní a manažerský rozvoj

  • provést rozhodnutí a nést za něj odpovědnost
  • zvýšení výkonu a zisku firmy, zvládání stresu
  • nacházení motivace a nástrojů k zefektivnění pracovního výkonu
  • zvýšení komunikačních dovedností, řízení a dokončování změn
  • řízení svého času, práce s prioritami, zpracování nutných změn
  • upevňování sebevědomí, obrana proti manipulaci
  • lepší orientace v sobě samém, rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Jak konzultace probíhá?

  • Individuální konzultace je efektivním nástrojem pro manažery a klíčové zaměstnance firmy, kteří se chtějí zdokonalit v uvedených tématech. Setkání probíhá podle potřeby, zpravidla v rozsahu 2 hodiny 1x za dva až tři týdny
  • Při konzultaci je respektováno tempo zákazníka, jeho momentální potřeby a důvěrnost sdělených informací.

Lektor kurzu: Bc. Roman Pešek


Zde se můžete přihlásit na individuální konzultaci:Mohly by pro vás být užitečné i naše další individuální konzultace: