Poradenství pro projektové řízení


Individuální konzultace – projektové řízení

  • poradenství se zaváděním nového i supervizi stávajícího projektového řízení ve společnosti
  • definování strategie, cíle a přínosů projektu včetně akceptačních kritérií
  • specifikace rozsahu projektu, sestavení rozpočtu a detailního projektového harmonogramu
  • analýza a zvládání rizik, analýza zainteresovaných stran, matice odpovědností, komunikační plán
  • předprojektová příprava, zahájení, plánovací a kontrolní činnosti, uzavření a zpětný rozbor projektu
  • sestavení a práce s projektovým teamem, kreativní techniky

Jak poradenství probíhá?

  • Délka konzultace je dle pohody a potřeb zákazníka, obvykle jedna až tři hodiny, během nichž proběhne analýza aktuálního stavu, definování strategie, cílů a potřebných kroků v rámci řízení společnosti či projektu.
  • Při konzultaci jsou respektovány momentální potřeby zákazníka a důvěrnost sdělených informací.

Lektor kurzu: Ing. Aleš Nunvář


Zde se můžete přihlásit:


    Mohly by pro vás být užitečné i naše další individuální konzultace: