Finanční řízení


Individuální konzultace – finanční řízení

 • konkrétní problematika organizace při finančním řízení
 • oblast nastavení procesů, interních pravidel a účetnictví
 • implementace pravidel pro dotace
 • motivace a školení zaměstnanců při zapojení do finančního řízení
 • kontrola – jak najít správnou míru jistoty a zachovat efektivitu
 • konzultace v oblasti rozpočtování a plánování

Jak konzultace probíhá?

 • Individuální konzultace je určena pro klíčové osoby v oblasti finančního řízení – statutární zástupce, vedoucí pracovníky, ekonomy a účetní.
 • Během konzultace identifikujeme problém a realizujeme opatření k jeho vyřešení (edukace, pomoc při rozhodování, optimalizace procesů).
 • Vzhledem k nutnosti otevřenosti a citlivosti údajů je možné s konzultantem sepsat doložku o mlčenlivosti.

Lektor kurzu: Marcela Adámková


Zde se můžete přihlásit na naši individuální konzultaci:


  Nebo pro vás mohou být vhodné naše další individuální konzultace: