Prezentační dovednosti v praxi


Obsah kurzu

 • příprava prezentace, cílová skupina posluchačů, stanovení cíle prezentace
 • osobnost řečníka – zaujetí pro téma, motivace pro vystoupení, osobní příprava
 • stanovení obsahu a jednotlivých kroků prezentace, editace prezentace v reálném čase, typografie a úprava
 • reakce na dotazy publika, námitky a zpětná vazba
 • neverbální komunikace – postoj, gesta, mimika, oční kontakt a úsměv

Jak kurz probíhá?

 • Nedílnou součástí tohoto interaktivního kurzu je zpracování vlastní prezentace s libovolným tématem v rozsahu maximálně 10 minut a ochota prezentovat tento materiál přímo na kurzu. Účastníci mohou použít i prezentaci, kterou například běžně využívají ve své praxi.
 • Účastníci získají rozvojovou zpětnou vazbu k formě prezentace, získají nové dovednosti a techniky pro zvládání prezentace.

Lektoři kurzu: Bc. Roman Pešek a Petr Sameš

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


  Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


  Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: