Jak pracovat s médii


Obsah kurzu

  • definice médií a mediální slovník
  • demografie a cílení kampaně
  • jak média používat
  • efektivita kampaní v jednotlivých médiích
  • formáty sdělení / inzerce / PR článek / reportáž
  • webová a tisková prezentace

Jak kurz probíhá

  • Účastníci se seznámí s mediálním trhem v ČR.
  • Získají ucelený přehled zásad a řešení vlastní propagace v daných formátech médií.
  • Součástí kurzu je studie konkrétní problematiky z okruhu témat účastníků včetně návrhu řešení.
  • Absolventi budou schopni identifikovat klíčová média a získají dovednosti k jejich efektivnímu používání.

Lektor kurzu: Petr Sameš

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: