Jak pracovat s médii


Obsah kurzu

 • definice médií a mediální slovník
 • demografie a cílení kampaně
 • jak média používat
 • efektivita kampaní v jednotlivých médiích
 • formáty sdělení / inzerce / PR článek / reportáž
 • webová a tisková prezentace

Jak kurz probíhá

 • Účastníci se seznámí s mediálním trhem v ČR.
 • Získají ucelený přehled zásad a řešení vlastní propagace v daných formátech médií.
 • Součástí kurzu je studie konkrétní problematiky z okruhu témat účastníků včetně návrhu řešení.
 • Absolventi budou schopni identifikovat klíčová média a získají dovednosti k jejich efektivnímu používání.

Lektor kurzu: Petr Sameš

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


  Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


  Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: