Projektové řízení aneb cesta k cíli


Obsah kurzu

 • význam a použití projektové metodiky řízení v organizacích, certifikace
 • charakteristika projektu, jeho cíle, strategie a životní cyklus projektu
 • nástroje na definování rozsahu projektu, sestavení rozpočtu a časového plánu projektu
 • předprojektová příprava, techniky plánování, zvládání rizik, odpovědností, řízení a ukončení projektu
 • „měkké“ dovednosti při vedení projektového teamu, vedení porad, kreativní techniky

Tento interaktivní a prakticky orientovaný kurz je zaměřen na projektové řízení neboli projektový management ve smyslu systematického úsilí o dosažení stanoveného časově, rozsahově a rozpočtově ohraničeného cíle.

Projekty jsou z podstaty věci vždy nové, originální, ještě nevyzkoušené činnosti, např. zavádění nové služby či softwaru, zřizování pobočky organizace, stavba domu nebo uvedení výrobku na trh, ale vždy mají stejné zákonitosti i případná úskalí, které se účastníci kurzu naučí rozpoznávat a systematickým přístupem předcházet problémům při realizaci.


Účastníci kurzu se seznámí s těmito tématy a technikami:

 • význam projektového řízení, liniová vs. maticová struktura řízení
 • certifikace v projektovém řízení
 • stav projektového řízení v ČR
 • co je a co není projekt, atributy projektu
 • strategie projektu, cíl vs. přínos projektu
 • definice projektu, stanovení S.M.A.R.T. cíle projektu
 • trojimperativ a změnové řízení
 • životní cyklus projektu a jeho jednotlivé fáze

Jak kurz probíhá?

 • Účastníci mohou do kurzu promítnout konkrétní potřeby ohledně řízení projektů.
 • Součástí kurzu jsou praktická cvičení na osvojení základních technik a postupů.

Lektor kurzu: Ing. Aleš Nunvář

Optimální časový rozsah: 1 den (7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


  Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


  Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: