Rozšířený kurz pro manažery


Obsah kurzu

 • time managment pro manažerské pozice, plánování priorit u sebe i podřízených, efektivní využití času směřující k prokazatelným výsledkům, eliminace většiny „časožroutů“, strategie a operativa
 • efektivní komunikace a vyjednávání, dosahování dohod, zadávání úkolů, delegování, strategie vítěz/vítěz, trvání na dohodách, poskytování zpětné vazby, trénink v modelových situacích
 • definování rozdílů týmové a skupinové práce, moderování, užitečné nástroje vedení porad
 • prezentační dovednosti pro manažerské pozice, efektivní nástroje pro získání pozornosti, cíle prezentace, vnitrofiremní prezentace (porady), trénink v modelových situacích
 • marketing úspěšné neziskové organizace, nástroje a jejich aplikace v praxi, stanovení mediamixu, marketingová komunikace k veřejnosti, příležitosti pro propagaci organizace

Jak kurz probíhá?

 • Po skončení programu účastníci rozumí základním principům moderního přístupu k řízení a sebeřízení, osobnímu rozvoji a ve standardních situacích bezpečně ovládají odpovídající manažerské postupy.
 • Tematická provázanost jednotlivých částí kurzu zajistí ucelený pohled na vlastní praxi v oblasti základních manažerských dovedností, jednotlivá témata se vzájemně doplňují a prohlubují.
 • Kurzy je možné rozšířit o individuální manažerské konzultace či minutový marketing či další navazující kurzy.

Lektor kurzu: Bc. Roman Pešek, Petr Sameš, Bc. Jakub Sochor

Optimální časový rozsah: 7 dnů (56 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


  Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


  Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: