Obchodní dovednosti


Obsah kurzu

  • stanovení cílů obchodní komunikace
  • stanovení obsahu a jednotlivých kroků nutných pro úspěšné jednání
  • e-mail / telefon / osobní schůzka / prezentace
  • vizualizace a popis produktu
  • benefity / výhody jako prodejní argument
  • kroky obchodní prezentace
  • zvládání trémy (nejen) při obchodním jednání a obtížné situace při obchodním jednání
  • zpětná vazba a vyhodnocení

Jak kurz probíhá?

  • Účastníci trénují na vlastních nebo modelových situacích a prezentacích pro obchodní jednání.
  • Součástí je trénink obchodních dovedností. V modelových situacích si každý zkouší nabyté poznatky a získává rozvojovou zpětnou vazbu pro svoji praxi.

Lektoři kurzu: Petr Sameš a Bc. Roman Pešek

Optimální časový rozsah: 2 dny (7 + 7 hod)


Zde se můžete přihlásit na náš kurz:


Mohly by pro vás být užitečné i další naše kurzy a semináře:


Nebo pro vás mohou být vhodné naše individuální konzultace: